Xanax en diazepam online kopen met iDEAL

Availability: In Stock

Isotretinoïne Mylan 20mg 30 caps

80.00

Category:

Beschrijving

Isotretinoïne Mylan

 

1. Wat is Isotretinoïne Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Isotretinoïne Mylan zachte capsules bevatten isotretinoïne.
Isotretinoïne is verwant aan vitamine A.

Het behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd retinoïden
Isotretinoïne Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige vormen van acne.
Dit is acne die blijvende littekens kan veroorzaken.

Deze types van acne worden ook wel 'nodulair' of 'conglobata' acne genoemd. Isotretinoïne
Mylan wordt gebruikt wanneer uw acne niet verbeterd is ondanks andere behandelingen.
Hieronder vallen antibiotica en huidbehandelingen.

2. Wanneer mag u Isotretinoïne Mylan niet gebruiken?

 Als u allergisch bent voor pinda’s of soja of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel.
Dit middel bevat sojaolie, als ook isotretinoïne.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft;

Als er een kans is dat u zwanger wordt, dan moet u de voorzorgsmaatregelen volgen die zijn
beschreven onder “Programma ter voorkoming van zwangerschap” in rubriek “Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met dit middel?”;

Als u lijdt aan een leveraandoening;

Als u zeer hoge bloedvettenspiegels heeft (zoals hoge cholesterol of triglyceride);

Als u een zeer hoge concentratie vitamine A in het lichaam heeft (hypervitaminosis A);

Als u een gelijktijdige behandeling krijgt met tetracyclines (een soort antibioticum)

Wanneer één van bovenstaande op u van toepassing is, ga dan terug naar uw arts voordat u dit middel
gebruikt.

3.Vrouwen die zwanger zijn moeten Isotretinoïne Mylan niet gebruiken

 Dit middel kan ernstige schade toebrengen aan uw ongeboren kind (het middel is teratogeen).
Het kan ernstige abnormaliteiten veroorzaken aan de hersenen, het gezicht, de oren, de ogen, het
hart en bepaalde klieren (thymusklier [zwezerik] en bijschildklier) van uw ongeboren kind. Er is
ook meer kans op een miskraam. Dit kan zelfs voorkomen als dit middel voor een korte periode
tijdens de zwangerschap wordt gebruikt. U mag dit middel niet gebruiken als u zwanger bent of
denkt zwanger te zijn;

U mag dit middel niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit middel komt waarschijnlijk
terecht in de moedermelk en kan zo schade toebrengen aan uw kind;

U mag dit middel niet gebruiken als u zwanger wordt tijdens de behandeling;

Na het stoppen van de behandeling mag u gedurende 1 maand niet zwanger worden omdat dit
middel dan nog in uw lichaam aanwezig kan zijn.

Vrouwen die zwanger kunnen worden krijgen enkel onder strikte voorwaarden isotretinoïne
mylan voorgeschreven vanwege het risico op aangeboren afwijkingen (schadelijke effecten op
het ongeboren kind).

Dit zijn de voorwaarden:

Uw arts moet u het risico op schade aan uw ongeboren kind uitleggen. U moet begrijpen
waarom u niet zwanger mag worden en wat u moet doen om een zwangerschap te voorkomen;

U moet de mogelijke middelen om zwangerschap te voorkomen (voorbehoedsmiddelen) met uw
arts bespreken. Uw arts kan u informatie geven over wat u moet doen om een zwangerschap te
voorkomen. Uw arts kan u doorverwijzen aan een specialist voor advies over
voorbehoedsmiddelen
Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met isotretinoïne moet u onmiddellijk stoppen met het
gebruik van dit middel en contact opnemen met uw arts. Uw arts kan u doorverwijzen naar een
specialist voor meer advies.

Als u zwanger wordt binnen 1 maand na het beëindigen van de behandeling met dit middel moet u
contact opnemen met uw arts. Uw arts kan u doorverwijzen naar een specialist voor meer advies.

4. Hoe gebruikt u Isotretinoïne Mylan?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen startdosering is 0,5 mg per kilogram (kg) lichaamsgewicht per dag (0,5 mg/kg/dag).
Dus als u 60 kilogram weegt zal u gewoonlijk starten met 30 mg per dag.

Gebruikt de capsules één- of tweemaal per dag.

Gebruik de capsules tijdens of na een maaltijd. Slik de capsules in hun geheel in, met wat drank of een
mondvol voedsel.

Na een paar weken kan uw arts uw dosis aanpassen. Dat is afhankelijk van hoe u het geneesmiddel
verdraagt. Voor de meeste patiënten zal de dosis liggen tussen 0,5 en 1,0 mg/kg/dag. Als u denkt dat
uw dosis van dit middel te hoog of te laag is, bespreek dat dan met uw arts of apotheker.
Als u ernstige nierproblemen heeft, zal uw startdosering gewoonlijk lager liggen (zoals 10 mg/dag)
en worden verhoogd tot de hoogste dosis die uw lichaam kan verdragen. Als uw lichaam de
aanbevolen dosis niet kan verdragen, kan u een lagere dosis worden voorgeschreven: dat kan
betekenen dat u langer moet worden behandeld en dat uw acne sneller kan terugkomen.

Een behandeling duurt gewoonlijk 4 tot 6 maanden. De meeste patiënten hebben slechts één
behandelkuur nodig. Uw acne kan nog tot 8 weken na de behandeling verbeteren. Eerder zal u
waarschijnlijk geen nieuwe behandelkuur starten.

Bij sommige mensen verergert de acne tijdens de eerste weken van de behandeling. Meestal verbetert
de acne tijdens de verdere behandeling.

Heeft u te veel van Isotretinoïne Mylan gebruikt?

Als u te veel capsules hebt gebruikt of als iemand anders per ongeluk uw geneesmiddel heeft gebruikt,
neem dan onmiddellijk contact op uw arts, apotheker of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis vergeet, neem deze dan zo snel mogelijk in. Maar als het bijna tijd is om uw volgende
dosis in te nemen, sla dan de vergeten dosis over en neem uw geneesmiddel zoals voorheen. Neem
geen dubbele dosis (twee dosissen snel na elkaar).

5. Mogelijke bijwerkingen bij Isotretinoïne Mylan

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Vaak worden de bijwerkingen minder intensief met de tijd of verdwijnen ze
wanneer de behandeling wordt beëindigd. Uw arts kan u helpen om te gaan met deze bijwerkingen.
Mentale gezondheidsproblemen
Het kan zijn dat u sommige veranderingen in uw stemming en gedrag niet opvalt en dus is het zeer
belangrijk dat u uw vrienden en familie vertelt dat u dit geneesmiddel gebruikt. Zij kunnen deze
veranderingen opmerken en u snel helpen om de eventuele problemen te identificeren waarover u met
uw arts moet praten.

Psychische stoornissen

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

Depressie of gerelateerde aandoeningen, bijvoorbeeld met een verdrietige stemming of
stemmingswisselingen, angst, gevoel van emotioneel onwelbevinden;

Verergering van bestaande depressie;

Gewelddadig of agressief gedrag.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Sommige mensen hebben zelfverwondings- of zelfmoordgedachten of -gevoelens, hebben
geprobeerd zelfmoord te plegen of hebben zelfmoord gepleegd, en deze mensen leken niet
depressief te zijn;

Abnormaal gedrag;

Verschijnselen van psychose: verstoord contact met de werkelijkheid, zoals het horen van
stemmen en het zien van dingen die er niet zijn.
Huiduitslag en andere huidklachten
Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Dit geneesmiddel kan ernstige huiduitslag veroorzaken, welke levensbedreigend kunnen zijn en
waarbij onmiddellijke medische hulp is vereist. Dit verschijnt aanvankelijk als ronde plekken,
vaak met blaren in het midden, meestal op de armen en handen of benen en voeten. Ernstigere
uitslag kan blaren op de borst en rug omvatten. Er kunnen andere symptomen optreden zoals een
ooginfectie (conjunctivitis) of zweren in de mond, keel of neus;

Het is een gevaarlijk teken wanneer een groot deel van de huid begint te vervellen. U moet dan
zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Neem dit middel met uw mee. Ernstige vormen van
huiduitslag kunnen verergeren tot uitgebreide vervelling van de huid die levensbedreigend kan
zijn. Vaak gaan hoofdpijn, koorts, pijn in het lichaam (griepachtige verschijnselen) vooraf aan
deze ernstige vormen van huiduitslag. Houdt dit nauwlettend in de gaten en wees bereid om snel
te handelen.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Droogheid van de huid, voornamelijk de lippen en het gezicht; ontstoken huid, schrale en
ontstoken lippen, huiduitslag, lichte jeuk en lichte vervelling. Wanneer u vanaf het begin van de
behandeling een vochtinbrengende crème gebruikt kunt u het risico dat dit gebeurt verminderen;

De huid kan fragieler en roder worden dan normaal, voornamelijk in het gezicht.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)
Haaruitval (alopecia). Dit is gewoonlijk van tijdelijke aard. Uw haar zou na beëindiging van de
behandeling weer aan moeten groeien.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Acne kan verergeren in de eerste paar weken, maar de symptomen zouden met de tijd moeten
verbeteren;

Ontstoken huid, gezwollen en donkerder dan normaal, voornamelijk in het gezicht;

Overmatig zweten of jeuk;

Toegenomen gevoeligheid voor licht;

Bacteriële infecties van het nagelbed, veranderingen aan de nagels;

Zwellingen, afscheiding, pus;

Verdikt littekenweefsel na een operatie;

Toegenomen lichaamsbeharing.
Allergische reacties
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

Ernstige allergische reacties zoals moeilijk ademen of slikken door plotse zwelling van de keel,
het gezicht, de lippen en de mond. Ook plotse zwelling van handen, voeten en enkels. Als u een
allergische reactie krijgt, stop dan met dit middel en neem contact op met uw arts;

Allergische huidreacties zoals huiduitslag, jeuk.

Andere problemen

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Verhoogde leverenzymen waargenomen bij bloedtesten.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Gele kleur van huid of ogen, vermoeid voelen. Dit kunnen verschijnselen zijn van hepatitis;

Moeite met plassen, gezwollen en pafferige oogleden, gevoel van oververmoeidheid. Dit kunnen
verschijnselen zijn van nierproblemen;

Ernstige pijn in de buik met of zonder ernstige bloederige diarree, misselijkheid en overgeven.
Dit kunnen signalen verschijnselen zijn van ernstige darmaandoeningen;

Aanhoudende hoofdpijn gepaard gaande met misselijkheid, overgeven en verandering in het
gezichtsvermogen waaronder wazig zien. Dit kunnen verschijnselen zijn van een goedaardige
intracraniale hypertensie, vooral als dit middel gebruikt wordt in combinatie met antibiotica
genaamd tetracyclines;

Andere problemen met het zicht zoals wazig zien, vervormde beelden, vertroebeling van het
ooghoornvlies (corneatroebeling, staar);

Donkere of cola-kleurige urine;

Spierzwakte, die mogelijk levensbedreigend kan zijn, kan gepaard gaan met problemen met het
bewegen van de armen of benen, pijnlijke, gezwollen, blauwe plekken op het lichaam,
donkergekleurde urine, minder of geen urine, verwarring of uitdroging. Dit zijn verschijnselen
van rhabdomyolyse, een afbraak van spierweefsel dat tot nierfalen kan leiden. Dit kan optreden
als u intensieve lichamelijke activiteiten uitoefent tijdens de behandeling met dit middel.
Stop met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tekens
vertoont van één van de bovengenoemde bijwerkingen. Het kan zijn dat dit niet volstaat om de
bijwerkingen te stoppen. U kan meer hulp nodig hebben en uw arts kan u die hulp bezorgen.
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) Blauwe plekken, bloedingsneiging als het aantal bloedstollingscellen naar beneden gaat;
Bloedarmoede zwakte, duizeligheid, bleke huid als het aantal rode bloedcellen naar beneden
gaat;

Vatbaarder voor infecties met symptomen als rillingen, plotselinge koorts, keelpijn of
griepachtig verschijnselen als het aantal witte bloedcellen (welke helpen het lichaam te
beschermen tegen infecties en ziekte) naar beneden gaat;

Ontsteking van het oog (conjunctivitis) en het gebied rond de oogleden; ogen voelen droog en
geïrriteerd. Vraag bij de apotheek naar geschikte oogdruppels. Krijgt u last van droge ogen en
draagt u contactlenzen, dan kan het zijn dat u een bril moet gaan dragen in plaats van
contactlenzen;

Rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn, voornamelijk bij kinderen en tieners. Om te voorkomen dat
bot- of spieraandoeningen verergeren, zult u tijdens de behandeling met dit middel intensieve
lichamelijke activiteiten moeten minderen;

Veranderde waarden van vetten in het bloed (waaronder HDL of triglyceriden).

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

Hoofdpijn;

De binnenkant van de neus wordt droog en korstig, wat kleine neusbloedingen kan veroorzaken;

Pijnlijke of ontstoken keel en neus;

Vatbaarder voor infecties, als de witte bloedcellen zijn aangetast;

Hogere cholesterolwaarden in het bloed;

Eiwitten of bloed in urine;

Allergische reacties zoals huiduitslag en jeuk.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Stuiptrekkingen, sufheid, duizeligheid;

U kunt 's nachts minder goed gaan zien; kleurenblindheid en kleurwaarnemingen verergeren;

Gevoeligheid voor licht kan toenemen; het kan zijn dat u een zonnebril moet gebruiken om uw
ogen te beschermen tegen te fel zonlicht;

Lymfeklieren kunnen opzwellen;

Droge keel, heesheid;

Plotselinge benauwdheid op de borst, kortademigheid en piepend ademhalen, vooral wanneer u
astma heeft;

Gehoorproblemen;

Overmatige dorst; regelmatige behoefte om te plassen; bloedtesten laten een verhoging van uw
bloedsuiker zien. Dit kunnen allemaal verschijnselen zijn van suikerziekte (diabetes);

Algemeen gevoel van onwel zijn;

Hoge urinezuurwaarden in het bloed;

Bacteriële infecties;

Ontsteking van de bloedvaten (soms met blauwe plekken, rode plekken);

Artritis; botaandoeningen (vertraagde groei, extra groei en veranderingen van botdichtheid);
groeiende botten kunnen stoppen met groeien;

Calciumopslag in zachte weefsels;

Pijnlijke pezen;

Verhoogde leverenzymen waargenomen bij bloedtesten.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tekens vertoont van één van de bovenstaande
bijwerkingen.
Om te voorkomen dat bot- of spieraandoeningen verergeren, zult u tijdens de behandeling met dit
middel intensieve lichamelijke activiteiten moeten minderen

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Isotretinoïne Mylan 20mg 30 caps” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Quick Comparison

SettingsIsotretinoïne Mylan 20mg 30 caps removeTruvada PrEP Pre-exposure Prophylaxis HIV removeDiamond Genetics Sustanon - 300mg/ml removeXanax bars 2mg 500 stuks removeSoma Carisoprodol 350mg 30 tabletten removeCytomel 25mcg - 30 Tabs remove
ImagePlaatshouderPlaatshouder
SKU836c96d674482b6a76a949ff-1-198d0e9c86fd3
Rating
Price80.0040.0040.00400.005,250.0050.00
Stock
Availability
Add to cart

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Description30 capsules Truvada PrEP per potjehttps://anabolenenmedicijnen.net/product/unique-pharma-sustanon-300mg-ml/10x 50 xanax bars van 2mg  30 tabletten van 350mgLet op worden zonder doosje geleverd.Cytomel wordt, in combinatie met levothyroxine, gebruikt voor de behandeling van een verminderde schildklierfunctie. Cytomel wordt ook gebruikt bij de behandeling van niet-toxisch struma (een vergroting van de schildklier zonder afwijkende schildklierfunctie).
Content

Isotretinoïne Mylan

  1. Wat is Isotretinoïne Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Isotretinoïne Mylan zachte capsules bevatten isotretinoïne.
Isotretinoïne is verwant aan vitamine A.

Het behoort tot een groep geneesmiddelen genaamd retinoïden
Isotretinoïne Mylan wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige vormen van acne.
Dit is acne die blijvende littekens kan veroorzaken.

Deze types van acne worden ook wel 'nodulair' of 'conglobata' acne genoemd. Isotretinoïne
Mylan wordt gebruikt wanneer uw acne niet verbeterd is ondanks andere behandelingen.
Hieronder vallen antibiotica en huidbehandelingen.
2. Wanneer mag u Isotretinoïne Mylan niet gebruiken?
 Als u allergisch bent voor pinda’s of soja of voor een van de andere stoffen in dit geneesmiddel.
Dit middel bevat sojaolie, als ook isotretinoïne.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft;

Als er een kans is dat u zwanger wordt, dan moet u de voorzorgsmaatregelen volgen die zijn
beschreven onder “Programma ter voorkoming van zwangerschap” in rubriek “Wanneer moet u
extra voorzichtig zijn met dit middel?”;

Als u lijdt aan een leveraandoening;

Als u zeer hoge bloedvettenspiegels heeft (zoals hoge cholesterol of triglyceride);

Als u een zeer hoge concentratie vitamine A in het lichaam heeft (hypervitaminosis A);

Als u een gelijktijdige behandeling krijgt met tetracyclines (een soort antibioticum)

Wanneer één van bovenstaande op u van toepassing is, ga dan terug naar uw arts voordat u dit middel
gebruikt.
3.Vrouwen die zwanger zijn moeten Isotretinoïne Mylan niet gebruiken
 Dit middel kan ernstige schade toebrengen aan uw ongeboren kind (het middel is teratogeen).
Het kan ernstige abnormaliteiten veroorzaken aan de hersenen, het gezicht, de oren, de ogen, het
hart en bepaalde klieren (thymusklier [zwezerik] en bijschildklier) van uw ongeboren kind. Er is
ook meer kans op een miskraam. Dit kan zelfs voorkomen als dit middel voor een korte periode
tijdens de zwangerschap wordt gebruikt. U mag dit middel niet gebruiken als u zwanger bent of
denkt zwanger te zijn;

U mag dit middel niet gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit middel komt waarschijnlijk
terecht in de moedermelk en kan zo schade toebrengen aan uw kind;

U mag dit middel niet gebruiken als u zwanger wordt tijdens de behandeling;

Na het stoppen van de behandeling mag u gedurende 1 maand niet zwanger worden omdat dit
middel dan nog in uw lichaam aanwezig kan zijn.

Vrouwen die zwanger kunnen worden krijgen enkel onder strikte voorwaarden isotretinoïne
mylan voorgeschreven vanwege het risico op aangeboren afwijkingen (schadelijke effecten op
het ongeboren kind).

Dit zijn de voorwaarden:

Uw arts moet u het risico op schade aan uw ongeboren kind uitleggen. U moet begrijpen
waarom u niet zwanger mag worden en wat u moet doen om een zwangerschap te voorkomen;

U moet de mogelijke middelen om zwangerschap te voorkomen (voorbehoedsmiddelen) met uw
arts bespreken. Uw arts kan u informatie geven over wat u moet doen om een zwangerschap te
voorkomen. Uw arts kan u doorverwijzen aan een specialist voor advies over
voorbehoedsmiddelen
Als u zwanger wordt tijdens de behandeling met isotretinoïne moet u onmiddellijk stoppen met het
gebruik van dit middel en contact opnemen met uw arts. Uw arts kan u doorverwijzen naar een
specialist voor meer advies.

Als u zwanger wordt binnen 1 maand na het beëindigen van de behandeling met dit middel moet u
contact opnemen met uw arts. Uw arts kan u doorverwijzen naar een specialist voor meer advies.
4. Hoe gebruikt u Isotretinoïne Mylan?
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over
het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen startdosering is 0,5 mg per kilogram (kg) lichaamsgewicht per dag (0,5 mg/kg/dag).
Dus als u 60 kilogram weegt zal u gewoonlijk starten met 30 mg per dag.

Gebruikt de capsules één- of tweemaal per dag.

Gebruik de capsules tijdens of na een maaltijd. Slik de capsules in hun geheel in, met wat drank of een
mondvol voedsel.

Na een paar weken kan uw arts uw dosis aanpassen. Dat is afhankelijk van hoe u het geneesmiddel
verdraagt. Voor de meeste patiënten zal de dosis liggen tussen 0,5 en 1,0 mg/kg/dag. Als u denkt dat
uw dosis van dit middel te hoog of te laag is, bespreek dat dan met uw arts of apotheker.
Als u ernstige nierproblemen heeft, zal uw startdosering gewoonlijk lager liggen (zoals 10 mg/dag)
en worden verhoogd tot de hoogste dosis die uw lichaam kan verdragen. Als uw lichaam de
aanbevolen dosis niet kan verdragen, kan u een lagere dosis worden voorgeschreven: dat kan
betekenen dat u langer moet worden behandeld en dat uw acne sneller kan terugkomen.

Een behandeling duurt gewoonlijk 4 tot 6 maanden. De meeste patiënten hebben slechts één
behandelkuur nodig. Uw acne kan nog tot 8 weken na de behandeling verbeteren. Eerder zal u
waarschijnlijk geen nieuwe behandelkuur starten.

Bij sommige mensen verergert de acne tijdens de eerste weken van de behandeling. Meestal verbetert
de acne tijdens de verdere behandeling.

Heeft u te veel van Isotretinoïne Mylan gebruikt?

Als u te veel capsules hebt gebruikt of als iemand anders per ongeluk uw geneesmiddel heeft gebruikt,
neem dan onmiddellijk contact op uw arts, apotheker of het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u een dosis vergeet, neem deze dan zo snel mogelijk in. Maar als het bijna tijd is om uw volgende
dosis in te nemen, sla dan de vergeten dosis over en neem uw geneesmiddel zoals voorheen. Neem
geen dubbele dosis (twee dosissen snel na elkaar).
5. Mogelijke bijwerkingen bij Isotretinoïne Mylan
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen
daarmee te maken. Vaak worden de bijwerkingen minder intensief met de tijd of verdwijnen ze
wanneer de behandeling wordt beëindigd. Uw arts kan u helpen om te gaan met deze bijwerkingen.
Mentale gezondheidsproblemen
Het kan zijn dat u sommige veranderingen in uw stemming en gedrag niet opvalt en dus is het zeer
belangrijk dat u uw vrienden en familie vertelt dat u dit geneesmiddel gebruikt. Zij kunnen deze
veranderingen opmerken en u snel helpen om de eventuele problemen te identificeren waarover u met
uw arts moet praten.

Psychische stoornissen

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers)

Depressie of gerelateerde aandoeningen, bijvoorbeeld met een verdrietige stemming of
stemmingswisselingen, angst, gevoel van emotioneel onwelbevinden;

Verergering van bestaande depressie;

Gewelddadig of agressief gedrag.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Sommige mensen hebben zelfverwondings- of zelfmoordgedachten of -gevoelens, hebben
geprobeerd zelfmoord te plegen of hebben zelfmoord gepleegd, en deze mensen leken niet
depressief te zijn;

Abnormaal gedrag;

Verschijnselen van psychose: verstoord contact met de werkelijkheid, zoals het horen van
stemmen en het zien van dingen die er niet zijn.
Huiduitslag en andere huidklachten
Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

Dit geneesmiddel kan ernstige huiduitslag veroorzaken, welke levensbedreigend kunnen zijn en
waarbij onmiddellijke medische hulp is vereist. Dit verschijnt aanvankelijk als ronde plekken,
vaak met blaren in het midden, meestal op de armen en handen of benen en voeten. Ernstigere
uitslag kan blaren op de borst en rug omvatten. Er kunnen andere symptomen optreden zoals een
ooginfectie (conjunctivitis) of zweren in de mond, keel of neus;

Het is een gevaarlijk teken wanneer een groot deel van de huid begint te vervellen. U moet dan
zo snel mogelijk naar het ziekenhuis. Neem dit middel met uw mee. Ernstige vormen van
huiduitslag kunnen verergeren tot uitgebreide vervelling van de huid die levensbedreigend kan
zijn. Vaak gaan hoofdpijn, koorts, pijn in het lichaam (griepachtige verschijnselen) vooraf aan
deze ernstige vormen van huiduitslag. Houdt dit nauwlettend in de gaten en wees bereid om snel
te handelen.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Droogheid van de huid, voornamelijk de lippen en het gezicht; ontstoken huid, schrale en
ontstoken lippen, huiduitslag, lichte jeuk en lichte vervelling. Wanneer u vanaf het begin van de
behandeling een vochtinbrengende crème gebruikt kunt u het risico dat dit gebeurt verminderen;

De huid kan fragieler en roder worden dan normaal, voornamelijk in het gezicht.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)
Haaruitval (alopecia). Dit is gewoonlijk van tijdelijke aard. Uw haar zou na beëindiging van de
behandeling weer aan moeten groeien.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Acne kan verergeren in de eerste paar weken, maar de symptomen zouden met de tijd moeten
verbeteren;

Ontstoken huid, gezwollen en donkerder dan normaal, voornamelijk in het gezicht;

Overmatig zweten of jeuk;

Toegenomen gevoeligheid voor licht;

Bacteriële infecties van het nagelbed, veranderingen aan de nagels;

Zwellingen, afscheiding, pus;

Verdikt littekenweefsel na een operatie;

Toegenomen lichaamsbeharing.
Allergische reacties
Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

Ernstige allergische reacties zoals moeilijk ademen of slikken door plotse zwelling van de keel,
het gezicht, de lippen en de mond. Ook plotse zwelling van handen, voeten en enkels. Als u een
allergische reactie krijgt, stop dan met dit middel en neem contact op met uw arts;

Allergische huidreacties zoals huiduitslag, jeuk.

Andere problemen

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Verhoogde leverenzymen waargenomen bij bloedtesten.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Gele kleur van huid of ogen, vermoeid voelen. Dit kunnen verschijnselen zijn van hepatitis;

Moeite met plassen, gezwollen en pafferige oogleden, gevoel van oververmoeidheid. Dit kunnen
verschijnselen zijn van nierproblemen;

Ernstige pijn in de buik met of zonder ernstige bloederige diarree, misselijkheid en overgeven.
Dit kunnen signalen verschijnselen zijn van ernstige darmaandoeningen;

Aanhoudende hoofdpijn gepaard gaande met misselijkheid, overgeven en verandering in het
gezichtsvermogen waaronder wazig zien. Dit kunnen verschijnselen zijn van een goedaardige
intracraniale hypertensie, vooral als dit middel gebruikt wordt in combinatie met antibiotica
genaamd tetracyclines;

Andere problemen met het zicht zoals wazig zien, vervormde beelden, vertroebeling van het
ooghoornvlies (corneatroebeling, staar);

Donkere of cola-kleurige urine;

Spierzwakte, die mogelijk levensbedreigend kan zijn, kan gepaard gaan met problemen met het
bewegen van de armen of benen, pijnlijke, gezwollen, blauwe plekken op het lichaam,
donkergekleurde urine, minder of geen urine, verwarring of uitdroging. Dit zijn verschijnselen
van rhabdomyolyse, een afbraak van spierweefsel dat tot nierfalen kan leiden. Dit kan optreden
als u intensieve lichamelijke activiteiten uitoefent tijdens de behandeling met dit middel.
Stop met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tekens
vertoont van één van de bovengenoemde bijwerkingen. Het kan zijn dat dit niet volstaat om de
bijwerkingen te stoppen. U kan meer hulp nodig hebben en uw arts kan u die hulp bezorgen.
Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) Blauwe plekken, bloedingsneiging als het aantal bloedstollingscellen naar beneden gaat;
Bloedarmoede zwakte, duizeligheid, bleke huid als het aantal rode bloedcellen naar beneden
gaat;

Vatbaarder voor infecties met symptomen als rillingen, plotselinge koorts, keelpijn of
griepachtig verschijnselen als het aantal witte bloedcellen (welke helpen het lichaam te
beschermen tegen infecties en ziekte) naar beneden gaat;

Ontsteking van het oog (conjunctivitis) en het gebied rond de oogleden; ogen voelen droog en
geïrriteerd. Vraag bij de apotheek naar geschikte oogdruppels. Krijgt u last van droge ogen en
draagt u contactlenzen, dan kan het zijn dat u een bril moet gaan dragen in plaats van
contactlenzen;

Rugpijn, spierpijn, gewrichtspijn, voornamelijk bij kinderen en tieners. Om te voorkomen dat
bot- of spieraandoeningen verergeren, zult u tijdens de behandeling met dit middel intensieve
lichamelijke activiteiten moeten minderen;

Veranderde waarden van vetten in het bloed (waaronder HDL of triglyceriden).

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

Hoofdpijn;

De binnenkant van de neus wordt droog en korstig, wat kleine neusbloedingen kan veroorzaken;

Pijnlijke of ontstoken keel en neus;

Vatbaarder voor infecties, als de witte bloedcellen zijn aangetast;

Hogere cholesterolwaarden in het bloed;

Eiwitten of bloed in urine;

Allergische reacties zoals huiduitslag en jeuk.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Stuiptrekkingen, sufheid, duizeligheid;

U kunt 's nachts minder goed gaan zien; kleurenblindheid en kleurwaarnemingen verergeren;

Gevoeligheid voor licht kan toenemen; het kan zijn dat u een zonnebril moet gebruiken om uw
ogen te beschermen tegen te fel zonlicht;

Lymfeklieren kunnen opzwellen;

Droge keel, heesheid;

Plotselinge benauwdheid op de borst, kortademigheid en piepend ademhalen, vooral wanneer u
astma heeft;

Gehoorproblemen;

Overmatige dorst; regelmatige behoefte om te plassen; bloedtesten laten een verhoging van uw
bloedsuiker zien. Dit kunnen allemaal verschijnselen zijn van suikerziekte (diabetes);

Algemeen gevoel van onwel zijn;

Hoge urinezuurwaarden in het bloed;

Bacteriële infecties;

Ontsteking van de bloedvaten (soms met blauwe plekken, rode plekken);

Artritis; botaandoeningen (vertraagde groei, extra groei en veranderingen van botdichtheid);
groeiende botten kunnen stoppen met groeien;

Calciumopslag in zachte weefsels;

Pijnlijke pezen;

Verhoogde leverenzymen waargenomen bij bloedtesten.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u tekens vertoont van één van de bovenstaande
bijwerkingen.
Om te voorkomen dat bot- of spieraandoeningen verergeren, zult u tijdens de behandeling met dit
middel intensieve lichamelijke activiteiten moeten minderen

Truvada PrEP Pre-exposure prophylaxis voorkomt HIV

Waarom PrEP bij ons kopen? Bij ons hoeft u niet naar de huisarts of de GGD voor een recept, bij ons bent u totaal anoniem. U kunt zelf met Crypto currency betalen waardoor uw anonimiteit gewaarborgd word. Wat zijn de ingredienten? Onze PrEP capsules bestaan uit 200mg emtricitabine en 300mg tenofovir disoproxil fumarate.Als u toch per ongeluk onbeschermde sex heeft gehad kunt u PEP (Post-Exposure Prophylaxis) samen met PrEP nemen. Meer informatie over HIV vind u hier PrEP. Truvada PrEP staat voor Pre-exposure Prophylaxis en stelt mensen in staat om dagelijks of voor de seks antihiv-medicatie in te nemen. Dit om te voorkomen dat hiv in iemands lichaam kan worden vastgehouden als ze eraan worden blootgesteld. Dit is een opwindende ontwikkeling in HIV-preventie en studies die tot nu toe zijn uitgevoerd geven aan dat PrEP succesvol is in het voorkomen van HIV-infectie in de meeste omstandigheden. PEPPEP is een combinatie van hiv-medicijnen die kan worden gebruikt om de kans te verkleinen dat een hiv-negatieve persoon hiv krijgt nadat hij of zij aan het virus is blootgesteld. PEP moet worden voorgeschreven en kan worden verkregen bij seksuele gezondheidsklinieken. PEP moet zo snel mogelijk na de blootstelling worden ingenomen om de kans op effectief werken te vergroten. In het Verenigd Koninkrijk kan PEP tot 72 uur na de blootstelling worden ingenomen. Het is echter veel minder waarschijnlijk dat het effectief is als het zo laat wordt gebruikt. VOORDAT U BEGINT MET PEPPEP is niet één tablet. Het is een combinatie van drie hiv-medicijnen die 28 dagen lang moeten worden ingenomen. Het principe achter PEP is dat het zeer vroege gebruik van HIV-medicijnen kan verhinderen dat HIV zich in het lichaam vestigt.Voordat je met PEP begint, wordt je gevraagd om een HIV-test te doen. Deze test wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat je niet al met hiv leeft (van een eerdere blootstelling). Het is belangrijk om te weten dat de test niets zegt over de meest eerdere blootstelling. NA EEN KUUR VAN PEPNa een kuur van PEP moet je ten minste 28 dagen wachten voordat je weer een hiv-test doet. Dit komt omdat PEP de HIV-infectie kan vertragen en een test aan het einde van de kuur dus geen nauwkeurig resultaat kan opleveren. ZIJN ER BIJWERKINGEN?De medicijnen die gebruikt worden voor PEP zijn dezelfde medicijnen die gebruikt worden voor de HIV-behandeling. Sommige mensen die met HIV leven zullen dezelfde combinatie gebruiken. Zoals veel medicijnen kan PEP enkele bijwerkingen hebben. Bijwerkingen kunnen zijn: vermoeidheid (vermoeidheid), braken, hoofdpijn en diarree. Echter niet iedereen zal bijwerkingen ondervinden en helaas weet je pas als je de medicijnen gaat gebruiken of ze je op deze manier zullen beïnvloeden. Wat we wel weten is dat de bijwerkingen meestal van korte duur zijn, terwijl het lichaam gewend is aan de aanwezigheid van de medicijnen.

 Sustanon - 300mg/ml

Wat is Sustanon oplossing voor injectie en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is het ?
De werkzame stoffen van Sustanon 300 mg/ml worden in uw lichaam omgezet in testosteron. Testosteron is
het natuurlijke, mannelijke hormoon dat androgeen wordt genoemd. Het wordt aangemaakt in de
teelballen.
Testosteron is nodig voor de normale groei, voor de ontwikkeling en de functie van de mannelijke
geslachtsorganen, en voor de ontwikkeling van secundaire mannelijke geslachtskenmerken. Het is
nodig voor de haargroei en voor de ontwikkeling van botten en spieren. Het stimuleert ook de
aanmaak van rode bloedcellen en leidt tot een lagere stem bij de man.
Waarvoor wordt het gebruikt?
Sustanon 300 mg/ml wordt gebruikt bij volwassen mannen als testosteronaanvulling (suppletie), voor de
behandeling van verschillende gezondheidsproblemen die worden veroorzaakt door een tekort aan
testosteron (hypogonadisme bij mannen). Dit moet worden bevestigd door twee afzonderlijke
metingen van de hoeveelheid testosteron in het bloed. Daarnaast moet er sprake zijn van klinische
verschijnselen, zoals:
Impotentie;
Onvruchtbaarheid;
Weinig zin in seks;
Vermoeidheid;
Depressieve stemmingen;
Botafbraak, veroorzaakt door te weinig hormoon

Xanax bars met alprazolam kopen online zonder doktersrecept

Alprazolam werkt rustgevend. Het vermindert angstgevoelens, ontspant spieren en maakt suf. Bij angstgevoelens en gespannenheid, onder andere bij paniekstoornis of sociale fobie. Binnen een aantal uren uur na inname wordt u rustiger. Dit houdt 8 tot 12 uur aan. Een tablet met vertraagde afgifte kan tot 24 uur doorwerken. Bij angstgevoelens niet langer gebruiken dan enkele weken achter elkaar. Bij sociale fobie of paniekstoornis moet u het vaak een half jaar of een jaar gebruiken. Als u alprazolam dagelijks gebruikt kunt u er afhankelijk van worden. Het is dan moeilijk om te stoppen met het gebruik. Gebruikt u het langer dan enkele weken achter elkaar? Stop dan niet in een keer. Bouw langzaam af in overleg met uw arts of apotheker. U kunt suf, slaperig of vermoeid worden en uw reactievermogen neemt af. Gebruikt u alprazolam elke dag? U mag niet autorijden. Gebruikt u het af en toe? Dan mag u 3 dagen (72 uur) na iedere inname niet rijden. Wij hebben ook Alprazolam ( XANAX )
Soma350 carisoprodol pijnstillers kopen zonder recept of voorschriftWat is Soma?Soma (carisoprodol) is een spierverslapper die het pijngevoel tussen de zenuwen en de hersenen blokkeert.Soma moet alleen worden gebruikt voor korte periodes. Omdat er geen bewijs is van de werkzaamheid ervan bij langdurig gebruik en de meeste spierblessures van het lichaam over het algemeen van korte duur zijn.Informatie over de dosering van SomaStop niet plotseling met het gebruik van carisoprodol na langdurig gebruik, anders kunt u onaangename ontwenningsverschijnselen krijgen. VSoma is slechts een deel van een compleet programma van behandeling dat ook rust, fysiotherapie of andere vormen van pijnverlichting kan omvatten.Informatie over de dosering van Soma250 tot 350 mg oraal 3 keer per dag en voor het slapen gaanDuur van de therapie: Tot 2 à 3 wekenBewaren bij kamertemperatuur uit de buurt van vocht en warmte.Gebruik Soma voor de verlichting van het ongemak dat gepaard gaat met acute, pijnlijke aandoeningen van uw lichaam. We hebben eventueel ook Soma500 de zwaardere variant in ons assortimentWij hebben ook de Soma 500mg met carisoprodol

Cytomel

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Cytomel gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. T3 laat u enorm snel afvallen door het sneller werken van de schildklier.

WAT IS CYTOMEL ?

Cytomel is een geneesmiddel in de vorm van tabletten. T3 behoort tot de groep van geneesmiddelen die `thyreomimetica' genoemd worden. Thyreomimetica oefenen dezelfde werking uit als schildklierhormoon en kunnen de gevolgen van een verminderde schildklierfunctie opheffen (zie ook `Hoe werkt Cytomel?'). T3 tabletten zijn wit en rond en hebben een dubbele breukgleuf in de vorm van een kruis. De werkzame stof is liothyroninenatrium. Een tablet bevat 25 microgram liothyroninenatrium. Verder bevatten de tablet als hulpstoffen: gedehydrateerd calciumsulfaat, gelatine, saccharose, stearinezuur, talk en tarwezetmeel (zie ook `Wanneer moet u extra opletten?'). Cytomel is alleen op recept verkrijgbaar, in verpakkingen met 30 tabletten in doordrukstrip. Cytomel is in het register van farmaceutische spécialités. WANNEER SCHRIJFT UW ARTS HET VOOR? Het wordt onder andere gebruikt: • voor de behandeling van de gevolgen van een licht tot ernstig verminderde schildklierfunctie; • om een vergrote schildklier ("struma") te verkleinen; • om de schildklierfunctie te kunnen testen (T3 suppressietest). WANNEER MAG U HET NIET GEBRUIKEN? Het mag niet gebruikt worden door patiënten: * die overgevoelig zijn voor één of meer van de bestanddelen (zie rubriek `Wat is Cytomel?'); * met een gestoorde bijnierschorsfunctie; * met een bepaalde nieraandoening ("nefrotisch syndroom"); • met een onvoldoende ontwikkeling en functie van de geslachtsorganen. Uw arts of apotheker kan u hierover nader informeren.
Weight
DimensionsN/BN/BN/BN/BN/BN/B
Additional information
You're viewing: Isotretinoïne Mylan 20mg 30 caps 80.00
Toevoegen aan winkelwagen
Let op!Heeft u geen mail ontvangen stuur uw bestelling nogmaals door!

Onze mailbox ligt er NOG steeds uit, u kunt uw bestellingen blijven plaatsten u krijgt van ons antwoord op ons GMAIL account.

Maandag zullen wij alles doorsturen.

De feestdagen komen eraan, dit is al duur genoeg! Wij geven 20% korting! Gebruik: U9JRYN6D op ons gehele assortiment.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping
Shopping cart close