Xanax en diazepam online kopen met iDEAL

Availability: In Stock

Genotropin GoQuick Pfizer 12MG 36IU

350.00

Originele Genotropin Go Quick pen van Pfizer 12MG 36IU. De nummer één HGH voor snel en extreem resultaat waarbij 2IU per dag al voldoet.

Beschrijving

Genotropin GoQuick

Genotropin GoQuick is een recombinant menselijk groeihormoon (ook wel somatropine genoemd). Het heeft dezelfde structuur als het natuurlijke menselijke groeihormoon, dat nodig is voor de groei van botten en spieren. Het speelt ook een rol bij de evenwichtige ontwikkeling van vet- en spierweefsel. Recombinant betekent dat het niet gemaakt is uit menselijk of dierlijk weefsel. Bij kinderen wordt Genotropin GoQuick gebruikt voor de behandeling van de volgende groeistoornissen:

 • groeiachterstand ten gevolge van onvoldoende productie van eigen groeihormoon.
 • groeiachterstand bij het syndroom van Turner. Deze chromosomale aandoening, die alleen bij meisjes voorkomt, kan groeiachterstand veroorzaken. Als u/uw kind aan deze aandoening lijdt, heeft u dat al van uw arts gehoord.
 • Groeiachterstand door een chronische nieraandoening. Als de nieren niet normaal werken kan de groei vertraagd worden.
 • Syndroom van Prader-Willi, een chromosomale aandoening. Kinderen met dit syndroom die nog in de groei zijn, zullen door het gebruik van groeihormoon uiteindelijk langer worden. Ook worden de lichaamsverhoudingen verbeterd. Het overtollige vet neemt af en de spiermassa, die vaak verminderd is, neemt toe.
 • Kinderen die bij de geboorte te klein of te licht waren en die deze groeiachterstand op de leeftijd van 4 jaar of ouder nog niet hebben ingehaald.

Bij volwassenen wordt Genotropin gebruikt voor de behandeling van een ernstig tekort aan eigen groeihormoon. De behandeling kan op volwassen leeftijd beginnen of een vervolg zijn op de behandeling op kinderleeftijd. Als u in uw jeugd met Genotropin behandeld bent wegens een tekort aan groeihormoon, zal uw groeihormoonproductie opnieuw getest worden als de groei gestopt is. Als blijkt dat u een ernstig tekort aan groeihormoon heeft, zal uw arts u adviseren om door te gaan met de behandeling. Alleen een arts die ervaring heeft met de behandeling met groeihormoon en die uw diagnose bevestigd heeft, mag dit geneesmiddel aan u voorschrijven.

2Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Genotropin GoQuick niet gebruiken?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor somatropine of een van de andere bestanddelen van Genotropin.
 • Als u een actieve tumor (kanker) heeft. U mag pas beginnen met de behandeling met Genotropin als uw tumor niet meer actief is en als uw antikankerbehandeling beëindigd is.
 • Als u ernstig ziek bent (bijvoorbeeld bij complicaties na een openhartoperatie, buikoperatie, acute benauwdheid, trauma of vergelijkbare toestand). Als u een grote operatie moet ondergaan of kortgeleden ondergaan heeft, of als u om wat voor reden dan ook in het ziekenhuis opgenomen moet worden, vertel dan aan uw eigen arts en aan de andere behandelende artsen dat u groeihormoon gebruikt.
 • Als uw arts Genotropin heeft voorgeschreven om uw groei te stimuleren, terwijl u niet meer groeit (als uw epifysairschijven gesloten zijn).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Genotropin GoQuick?

 • Als u een verhoogde kans op diabetes heeft. Tijdens de behandeling met Genotropin zal uw arts uw bloedsuiker regelmatig controleren.
 • Als u al diabetes heeft: controleer regelmatig uw bloedsuiker tijdens de behandeling met Genotropin en bespreek de uitslagen met uw arts om na te gaan of de dosering van uw geneesmiddelen tegen diabetes veranderd moet worden.
 • Na aanvang van de Genotropin behandeling is het voor sommige patiënten nodig om te beginnen met schildklierhormoon vervangingstherapie.
 • Als u behandeld wordt met schildklierhormoon: misschien moet de dosering schildklierhormoon aangepast worden.
 • Als u groeihormonen gebruikt om de groei te stimuleren en mank loopt, of u tijdens de behandeling, door pijn in uw heup, mank gaat lopen: neem contact op met uw arts.
 • Als u verschijnselen ontwikkelt van verhoogde hersendruk (met symptomen als ernstige hoofdpijn, problemen met het zien of braken): neem direct contact op met uw arts.
 • Als uw arts heeft vastgesteld dat u een ontsteking heeft van de spieren in de buurt van de injectieplaats, die veroorzaakt wordt door het conserveermiddel metacresol: ga over op een ander Genotropin-product dat geen metacresol bevat.
 • Als u Genotropin gebruikt omdat u te weinig groeihormoon heeft na een behandeling wegens kanker: ga regelmatig voor controle naar de arts om uit te sluiten dat de kanker terugkomt.
 • Er is weinig ervaring met behandeling van patiënten ouder dan 80 jaar. Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de werking van Genotropin en zullen daarom meer last hebben van bijwerkingen.

Voor kinderen met chronisch verminderde nierfunctie:

 • De arts controleert je nierfunctie en groeisnelheid voordat je kunt beginnen met Genotropin. De behandeling van je nierziekte moet voortgezet worden. Als je een niertransplantatie ondergaat, moet de behandeling met Genotropin gestopt worden.

Voor kinderen met het syndroom van Prader-Willi:

 • Je krijgt van de arts een dieetadvies om te voorkomen dat je te zwaar wordt.
 • Voordat je met Genotropin kunt beginnen, onderzoekt de arts je bovenste luchtwegen om vernauwing, slaapapneu (de ademhaling wordt tijdens de slaap onderbroken) of luchtweginfecties op te sporen.
 • Als je tijdens de behandeling last krijgt van vernauwing van de bovenste luchtwegen (bijvoorbeeld beginnen met snurken of harder gaan snurken), kan de arts na onderzoek van je luchtwegen besluiten om de behandeling met Genotropin te stoppen.
 • Tijdens de behandeling wordt je rug gecontroleerd op scoliose, een afwijking van de ruggenwervel.
 • Als je tijdens de behandeling een longinfectie krijgt, neem dan contact op met de arts zodat de infectie behandeld kan worden.

Voor kinderen die bij de geboorte te licht of te klein zijn:

 • Als je bij de geboorte te klein of te licht was en als je nu tussen 9 en 12 jaar oud bent, is het goed om eens met je arts te praten over de puberteit en de behandeling met groeihormoon.
 • Voor het begin van de behandeling, en daarna ieder jaar, controleert de arts je bloedsuiker en het insulinegehalte van je bloed.
 • Je moet doorgaan met de behandeling totdat je gestopt bent met groeien.

Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Vertel de arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Vertel het aan de arts als u een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes,
 • schildklierhormoon,
 • synthetische bijnierhormonen (corticosteroïden),
 • geslachtshormonen (bijvoorbeeld oestrogenen),
 • ciclosporine (een geneesmiddel dat het immuunsysteem remt na een transplantatie),
 • geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (anticonvulsiva).

Misschien moet de dosering van deze geneesmiddelen of van Genotropin veranderd worden.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Genotropin niet gebruiken als u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Vraag uw arts om advies voordat u met Genotropin gaat beginnen terwijl u borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen waargenomen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis en is dus vrijwel ‘natriumvrij’.

3Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanbevolen dosering

De dosering hangt af van uw lengte, de aandoening waarvoor u behandeld wordt en ook van uw gevoeligheid voor groeihormoon. Iedereen is anders. De dosering Genotropin (in milligrammen) en het doseringsschema worden vastgesteld aan de hand van het lichaamsgewicht in kilogrammen (kg) of het lichaamsoppervlak (berekend uit lengte en gewicht en uitgedrukt in vierkante meters (m2)). Verander de dosering of het doseringsschema niet zonder advies van de arts. Kinderen met te weinig groeihormoon: 0,025-0,035 mg/kg lichaamsgewicht per dag of 0,7-1,0 mg/m2 lichaamsoppervlak per dag. Soms worden ook hogere doseringen gebruikt. Als het tekort aan groeihormoon in de adolescentie voortduurt, moet de behandeling met Genotropin worden voortgezet totdat de lichamelijke ontwikkeling is voltooid. Kinderen met het syndroom van Turner: 0,045-0,050 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,4 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. Kinderen met chronisch verminderde nierfunctie: 0,045-0,050 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,4 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. Als de groeisnelheid te laag is, kan de dosering worden verhoogd. Na 6 maanden behandeling kan aanpassing van de dosering nodig zijn. Kinderen met het syndroom van Prader-Willi: 0,035 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,0 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 2,7 mg. De behandeling dient niet te worden gebruikt door kinderen met een groeisnelheid van minder dan 1 cm per jaar en wanneer de epifisairschijven (groeizones van kraakbeen) bijna gesloten zijn. Kinderen die bij de geboorte te klein of te licht waren en die later een groeistoornis hebben: 0,035 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,0 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. Het is belangrijk om de behandeling voort te zetten totdat de eindlengte bereikt is. Bij patiënten die onvoldoende op Genotropin reageren, moet de behandeling na een jaar gestopt worden. Ook bij patiënten die niet meer groeien en die de eindlengte bereikt hebben moet de behandeling worden beëindigd. Volwassenen met groeihormoondeficiëntie: Als u doorgaat met Genotropin na behandeling in de kinderjaren, begint u met 0,2-0,5 mg per dag. Deze dosering kan geleidelijk verhoogd of verlaagd worden aan de hand van de uitslagen van bloedonderzoek, de klinische respons en de bijwerkingen. Als uw groeihormoondeficiëntie pas op volwassen leeftijd is ontstaan, begint u met 0,15-0,3 mg per dag. Deze dosering kan geleidelijk verhoogd of verlaagd worden aan de hand van de uitslagen van bloedonderzoek, de klinische respons en de bijwerkingen. De dagelijkse onderhoudsdosis is zelden hoger dan 1,0 mg per dag. Vrouwen hebben soms meer Genotropin nodig dan mannen. De dosering moet om de 6 maanden gecontroleerd worden. Patiënten ouder dan 60 jaar beginnen met een dosis van 0,1-0,2 mg per dag. De dosering kan langzaam verhoogd worden tot voldaan wordt aan de individuele behoefte van de patiënt. Gebruik altijd de laagste werkzame dosis. De dagelijkse onderhoudsdosis is zelden hoger dan 0,5 mg per dag. Volg bij het gebruik van Genotropin altijd nauwkeurig de instructies van uw arts op.

Het injecteren van Genotropin

Genotropin is bedoeld voor subcutaan gebruik. Dit betekent dat het met een korte injectienaald net onder de huid in het vetweefsel moet worden gespoten. Waarschijnlijk heeft uw arts of verpleegkundige u al laten zien hoe u Genotropin moet inspuiten. Volg bij het inspuiten van Genotropin altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de Genotropin Go Quick voorgevulde pen zit in het doosje van de voorgevulde pen.

De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de tweekamerampul met de Genotropin Go Quick pen wordt geleverd bij de injectiepen.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het middel gebruikt.

De naald moet op de Genotropin pen (injectiepen of voorgevulde GoQuick pen) geplaatst zijn voordat u begint met het mengen van poeder en oplosmiddel. Voor elke injectie moet een nieuwe naald gebruikt worden. Gebruikte naalden mogen niet hergebruikt worden.

 • Klaarmaken van de injectie:

Neem Genotropin een half uur voor de injectie uit de koelkast. Als de vloeistof een beetje warmer is, zal de injectie minder pijnlijk zijn. De GoQuick voorgevulde pen bevat de tweekamerampul die het groeihormoon en het oplosmiddel bevat. Het groeihormoon en het oplosmiddel worden gemengd door de ampulhouder te draaien (een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing). Een apart hulpmiddel is hiervoor niet nodig. Genotropin in een tweekamerampul bevat het groeihormoon en het oplosmiddel en is speciaal bedoeld voor gebruik in de Genotropin injectiepen. Het groeihormoon en het oplosmiddel in de ampul kunnen gemengd worden door het in elkaar draaien van de Genotropin injectiepen. Los het poeder op door de Genotropin pen 5 tot 10 maal voorzichtig heen en weer te zwenken, totdat het poeder is opgelost (dit geldt voor de injectiepen en de GoQuick voorgevulde pen). NIET SCHUDDEN tijdens het mengen van Genotropin, maar voorzichtig mengen. Door schudden ontstaat schuim; dit kan de werkzaamheid van het groeihormoon nadelig beïnvloeden. Gebruik de oplossing niet als deze niet helder is of deeltjes bevat.

 • Het injecteren van Genotropin:

Was altijd eerst de handen en reinig de huid. Spuit het groeihormoon iedere dag op ongeveer dezelfde tijd in, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Dat is gemakkelijk te onthouden. Het is ook heel natuurlijk om ’s nachts meer groeihormoon in het bloed te hebben. De meeste mensen injecteren groeihormoon in de dij of de bil. Injecteer groeihormoon op de plaats die de arts heeft aangeraden. Het vetweefsel van de huid op de injectieplaats kan gaan slinken. Kies daarom elke keer een iets andere injectieplaats. Dit geeft uw huid en het onderhuidse weefsel de tijd om te herstellen van de injectie, voordat diezelfde plaats opnieuw voor een injectie wordt gebruikt. Denk eraan om Genotropin meteen na de injectie weer in de koelkast terug te zetten.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u teveel Genotropin heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Een teveel aan groeihormoon kan een sterke daling en later een sterke stijging van de bloedsuikerspiegel veroorzaken. Daarbij voelt u zich trillerig, zweterig, slaperig of gewoon niet lekker en kunt u flauwvallen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Probeer het groeihormoon zo veel mogelijk op de zelfde tijd te injecteren. Als u een dosis vergeten bent, injecteer de volgende dosis dan de volgende dag op het normale tijdstip. Schrijf op wanneer u een dosis vergeten bent en vertel het aan de arts bij de volgende controle.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Vraag advies aan uw arts voordat u stopt met het gebruik van Genotropin. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Genotropin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

Vorming van antilichamen tegen het geïnjecteerde groeihormoon. Waarschijnlijk leidt dit niet tot verminderde werkzaamheid van het groeihormoon.

Bij kinderen:

 • Tijdelijke roodheid, jeuk of pijn op de injectieplaats.

Bij volwassenen:

 • Een doof of tintelend gevoel in de huid,
 • Stijfheid van armen en benen, gewrichtspijn, spierpijn,
 • Vasthouden van lichaamsvocht (gepaard gaand met opgezette vingers of

enkels). Dit komt meestal alleen voor gedurende een korte periode aan het begin van de behandeling en verdwijnt vanzelf of als de dosering wordt verlaagd. Deze vaak voorkomende bijwerkingen bij volwassenen beginnen in de eerste maanden van de behandeling en verdwijnen spontaan of als de dosering verlaagd wordt.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten): Bij kinderen:

 • Een doof of tintelend gevoel in de huid,
 • Stijfheid van armen en benen, gewrichtspijn, spierpijn
 • Vasthouden van lichaamsvocht (gepaard gaand met opgezette vingers of enkels, gedurende een korte periode aan het begin van de behandeling).

Bij volwassenen:

 • Pijn of brandend gevoel in de handen of onderarmen (carpaal tunnelsyndroom).

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Type 2 diabetes mellitus,
 • Verhoogde hersendruk (met verschijnselen als ernstige hoofdpijn, problemen met het zien en braken).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Leukemie.

In de huid rond de injectieplaats kunnen bultjes ontstaan; dit kunt u voorkomen door voor iedere injectie een andere plaats te kiezen. Een zeer zeldzame bijwerking is een ontsteking van de spieren in de buurt van de injectieplaats. Dit wordt veroorzaakt door het conserveermiddel metacresol. Als de arts heeft vastgesteld dat dit bij u het geval is, moet u een Genotropin product gebruiken zonder metacresol. Er zijn zeldzame gevallen gemeld van plotseling overlijden van patiënten met het syndroom van Prader-Willi. Het is echter niet duidelijk of dit werd veroorzaakt door Genotropin. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Vóór het mengen: Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Bewaar de tweekamerampul in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Vóór opening mag het product maximaal 1 maand buiten de koelkast bij of beneden 25°C bewaard worden zonder dat het wordt teruggeplaatst. Na deze tijd moet het weggegooid worden. Na het mengen: Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C) tot maximaal 4 weken. Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de GoQuick voorgevulde pen of de tweekamerampul in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Gebruik dit geneesmiddel niet als u deeltjes waarneemt of als de oplo

Quick Comparison

SettingsGenotropin GoQuick Pfizer 12MG 36IU removeDiamond Genetics Trenbolone Acetate 300mg/ml removeT4 Eutirox (Thyroxine) 75 MCG removeDiamond Genetics Test C – 300mg/ml removeDiamond Genetics TRENBOLONE ENANTHATE 250MG removeDeca Nandrolone Decanoate 300mg/ml remove
ImagePlaatshouderPlaatshouderPlaatshouderPlaatshouder
SKU
Rating
Price350.0040.005,999.0040.0050.0040.00
Stock
Availability
Add to cart

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

Toevoegen aan winkelwagen

DescriptionOriginele Genotropin Go Quick pen van Pfizer 12MG 36IU. De nummer één HGH voor snel en extreem resultaat waarbij 2IU per dag al voldoet.https://anabolenenmedicijnen.net/?post_type=product&p=50011&preview=true

UNIPHARMA Unitren-A (Trenbolone Acetate)300mg/ml

Trenbolone Acetate injection

ACTIE!!! OP=OP!!!

T4 is een synthetische vorm van thyroxine die endogene thyroxine vervangt, waardoor schildklierhormoonspiegels worden verhoogd.https://anabolenenmedicijnen.net/?post_type=product&p=50002&preview=trueTrenbolone Enanthate van Unique Pharma – 10ml / 250mg/mlhttps://anabolenenmedicijnen.net/?post_type=product&p=50015&preview=true

BALKAN PHARMACEUTICALS Decandrol(Nandrolone Decanoate) 200mg/ml

Nandrolone Decanoate

ACTIE !!! OP=OP !!!

Content

Genotropin GoQuick

Genotropin GoQuick is een recombinant menselijk groeihormoon (ook wel somatropine genoemd). Het heeft dezelfde structuur als het natuurlijke menselijke groeihormoon, dat nodig is voor de groei van botten en spieren. Het speelt ook een rol bij de evenwichtige ontwikkeling van vet- en spierweefsel. Recombinant betekent dat het niet gemaakt is uit menselijk of dierlijk weefsel. Bij kinderen wordt Genotropin GoQuick gebruikt voor de behandeling van de volgende groeistoornissen:
 • groeiachterstand ten gevolge van onvoldoende productie van eigen groeihormoon.
 • groeiachterstand bij het syndroom van Turner. Deze chromosomale aandoening, die alleen bij meisjes voorkomt, kan groeiachterstand veroorzaken. Als u/uw kind aan deze aandoening lijdt, heeft u dat al van uw arts gehoord.
 • Groeiachterstand door een chronische nieraandoening. Als de nieren niet normaal werken kan de groei vertraagd worden.
 • Syndroom van Prader-Willi, een chromosomale aandoening. Kinderen met dit syndroom die nog in de groei zijn, zullen door het gebruik van groeihormoon uiteindelijk langer worden. Ook worden de lichaamsverhoudingen verbeterd. Het overtollige vet neemt af en de spiermassa, die vaak verminderd is, neemt toe.
 • Kinderen die bij de geboorte te klein of te licht waren en die deze groeiachterstand op de leeftijd van 4 jaar of ouder nog niet hebben ingehaald.
Bij volwassenen wordt Genotropin gebruikt voor de behandeling van een ernstig tekort aan eigen groeihormoon. De behandeling kan op volwassen leeftijd beginnen of een vervolg zijn op de behandeling op kinderleeftijd. Als u in uw jeugd met Genotropin behandeld bent wegens een tekort aan groeihormoon, zal uw groeihormoonproductie opnieuw getest worden als de groei gestopt is. Als blijkt dat u een ernstig tekort aan groeihormoon heeft, zal uw arts u adviseren om door te gaan met de behandeling. Alleen een arts die ervaring heeft met de behandeling met groeihormoon en die uw diagnose bevestigd heeft, mag dit geneesmiddel aan u voorschrijven.

2Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u Genotropin GoQuick niet gebruiken?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor somatropine of een van de andere bestanddelen van Genotropin.
 • Als u een actieve tumor (kanker) heeft. U mag pas beginnen met de behandeling met Genotropin als uw tumor niet meer actief is en als uw antikankerbehandeling beëindigd is.
 • Als u ernstig ziek bent (bijvoorbeeld bij complicaties na een openhartoperatie, buikoperatie, acute benauwdheid, trauma of vergelijkbare toestand). Als u een grote operatie moet ondergaan of kortgeleden ondergaan heeft, of als u om wat voor reden dan ook in het ziekenhuis opgenomen moet worden, vertel dan aan uw eigen arts en aan de andere behandelende artsen dat u groeihormoon gebruikt.
 • Als uw arts Genotropin heeft voorgeschreven om uw groei te stimuleren, terwijl u niet meer groeit (als uw epifysairschijven gesloten zijn).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met Genotropin GoQuick?

 • Als u een verhoogde kans op diabetes heeft. Tijdens de behandeling met Genotropin zal uw arts uw bloedsuiker regelmatig controleren.
 • Als u al diabetes heeft: controleer regelmatig uw bloedsuiker tijdens de behandeling met Genotropin en bespreek de uitslagen met uw arts om na te gaan of de dosering van uw geneesmiddelen tegen diabetes veranderd moet worden.
 • Na aanvang van de Genotropin behandeling is het voor sommige patiënten nodig om te beginnen met schildklierhormoon vervangingstherapie.
 • Als u behandeld wordt met schildklierhormoon: misschien moet de dosering schildklierhormoon aangepast worden.
 • Als u groeihormonen gebruikt om de groei te stimuleren en mank loopt, of u tijdens de behandeling, door pijn in uw heup, mank gaat lopen: neem contact op met uw arts.
 • Als u verschijnselen ontwikkelt van verhoogde hersendruk (met symptomen als ernstige hoofdpijn, problemen met het zien of braken): neem direct contact op met uw arts.
 • Als uw arts heeft vastgesteld dat u een ontsteking heeft van de spieren in de buurt van de injectieplaats, die veroorzaakt wordt door het conserveermiddel metacresol: ga over op een ander Genotropin-product dat geen metacresol bevat.
 • Als u Genotropin gebruikt omdat u te weinig groeihormoon heeft na een behandeling wegens kanker: ga regelmatig voor controle naar de arts om uit te sluiten dat de kanker terugkomt.
 • Er is weinig ervaring met behandeling van patiënten ouder dan 80 jaar. Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de werking van Genotropin en zullen daarom meer last hebben van bijwerkingen.

Voor kinderen met chronisch verminderde nierfunctie:

 • De arts controleert je nierfunctie en groeisnelheid voordat je kunt beginnen met Genotropin. De behandeling van je nierziekte moet voortgezet worden. Als je een niertransplantatie ondergaat, moet de behandeling met Genotropin gestopt worden.

Voor kinderen met het syndroom van Prader-Willi:

 • Je krijgt van de arts een dieetadvies om te voorkomen dat je te zwaar wordt.
 • Voordat je met Genotropin kunt beginnen, onderzoekt de arts je bovenste luchtwegen om vernauwing, slaapapneu (de ademhaling wordt tijdens de slaap onderbroken) of luchtweginfecties op te sporen.
 • Als je tijdens de behandeling last krijgt van vernauwing van de bovenste luchtwegen (bijvoorbeeld beginnen met snurken of harder gaan snurken), kan de arts na onderzoek van je luchtwegen besluiten om de behandeling met Genotropin te stoppen.
 • Tijdens de behandeling wordt je rug gecontroleerd op scoliose, een afwijking van de ruggenwervel.
 • Als je tijdens de behandeling een longinfectie krijgt, neem dan contact op met de arts zodat de infectie behandeld kan worden.

Voor kinderen die bij de geboorte te licht of te klein zijn:

 • Als je bij de geboorte te klein of te licht was en als je nu tussen 9 en 12 jaar oud bent, is het goed om eens met je arts te praten over de puberteit en de behandeling met groeihormoon.
 • Voor het begin van de behandeling, en daarna ieder jaar, controleert de arts je bloedsuiker en het insulinegehalte van je bloed.
 • Je moet doorgaan met de behandeling totdat je gestopt bent met groeien.
Vertel het uw behandelend arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Vertel de arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Vertel het aan de arts als u een of meer van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
 • geneesmiddelen voor de behandeling van diabetes,
 • schildklierhormoon,
 • synthetische bijnierhormonen (corticosteroïden),
 • geslachtshormonen (bijvoorbeeld oestrogenen),
 • ciclosporine (een geneesmiddel dat het immuunsysteem remt na een transplantatie),
 • geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (anticonvulsiva).
Misschien moet de dosering van deze geneesmiddelen of van Genotropin veranderd worden.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Genotropin niet gebruiken als u zwanger bent of probeert zwanger te worden. Vraag uw arts om advies voordat u met Genotropin gaat beginnen terwijl u borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen effecten op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen waargenomen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis en is dus vrijwel ‘natriumvrij’.

3Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanbevolen dosering

De dosering hangt af van uw lengte, de aandoening waarvoor u behandeld wordt en ook van uw gevoeligheid voor groeihormoon. Iedereen is anders. De dosering Genotropin (in milligrammen) en het doseringsschema worden vastgesteld aan de hand van het lichaamsgewicht in kilogrammen (kg) of het lichaamsoppervlak (berekend uit lengte en gewicht en uitgedrukt in vierkante meters (m2)). Verander de dosering of het doseringsschema niet zonder advies van de arts. Kinderen met te weinig groeihormoon: 0,025-0,035 mg/kg lichaamsgewicht per dag of 0,7-1,0 mg/m2 lichaamsoppervlak per dag. Soms worden ook hogere doseringen gebruikt. Als het tekort aan groeihormoon in de adolescentie voortduurt, moet de behandeling met Genotropin worden voortgezet totdat de lichamelijke ontwikkeling is voltooid. Kinderen met het syndroom van Turner: 0,045-0,050 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,4 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. Kinderen met chronisch verminderde nierfunctie: 0,045-0,050 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,4 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. Als de groeisnelheid te laag is, kan de dosering worden verhoogd. Na 6 maanden behandeling kan aanpassing van de dosering nodig zijn. Kinderen met het syndroom van Prader-Willi: 0,035 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,0 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. De dagelijkse dosis mag niet hoger zijn dan 2,7 mg. De behandeling dient niet te worden gebruikt door kinderen met een groeisnelheid van minder dan 1 cm per jaar en wanneer de epifisairschijven (groeizones van kraakbeen) bijna gesloten zijn. Kinderen die bij de geboorte te klein of te licht waren en die later een groeistoornis hebben: 0,035 mg per kg lichaamsgewicht per dag of 1,0 mg per m2 lichaamsoppervlak per dag. Het is belangrijk om de behandeling voort te zetten totdat de eindlengte bereikt is. Bij patiënten die onvoldoende op Genotropin reageren, moet de behandeling na een jaar gestopt worden. Ook bij patiënten die niet meer groeien en die de eindlengte bereikt hebben moet de behandeling worden beëindigd. Volwassenen met groeihormoondeficiëntie: Als u doorgaat met Genotropin na behandeling in de kinderjaren, begint u met 0,2-0,5 mg per dag. Deze dosering kan geleidelijk verhoogd of verlaagd worden aan de hand van de uitslagen van bloedonderzoek, de klinische respons en de bijwerkingen. Als uw groeihormoondeficiëntie pas op volwassen leeftijd is ontstaan, begint u met 0,15-0,3 mg per dag. Deze dosering kan geleidelijk verhoogd of verlaagd worden aan de hand van de uitslagen van bloedonderzoek, de klinische respons en de bijwerkingen. De dagelijkse onderhoudsdosis is zelden hoger dan 1,0 mg per dag. Vrouwen hebben soms meer Genotropin nodig dan mannen. De dosering moet om de 6 maanden gecontroleerd worden. Patiënten ouder dan 60 jaar beginnen met een dosis van 0,1-0,2 mg per dag. De dosering kan langzaam verhoogd worden tot voldaan wordt aan de individuele behoefte van de patiënt. Gebruik altijd de laagste werkzame dosis. De dagelijkse onderhoudsdosis is zelden hoger dan 0,5 mg per dag. Volg bij het gebruik van Genotropin altijd nauwkeurig de instructies van uw arts op.

Het injecteren van Genotropin

Genotropin is bedoeld voor subcutaan gebruik. Dit betekent dat het met een korte injectienaald net onder de huid in het vetweefsel moet worden gespoten. Waarschijnlijk heeft uw arts of verpleegkundige u al laten zien hoe u Genotropin moet inspuiten. Volg bij het inspuiten van Genotropin altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de Genotropin Go Quick voorgevulde pen zit in het doosje van de voorgevulde pen.

De gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de tweekamerampul met de Genotropin Go Quick pen wordt geleverd bij de injectiepen.

Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het middel gebruikt.

De naald moet op de Genotropin pen (injectiepen of voorgevulde GoQuick pen) geplaatst zijn voordat u begint met het mengen van poeder en oplosmiddel. Voor elke injectie moet een nieuwe naald gebruikt worden. Gebruikte naalden mogen niet hergebruikt worden.
 • Klaarmaken van de injectie:
Neem Genotropin een half uur voor de injectie uit de koelkast. Als de vloeistof een beetje warmer is, zal de injectie minder pijnlijk zijn. De GoQuick voorgevulde pen bevat de tweekamerampul die het groeihormoon en het oplosmiddel bevat. Het groeihormoon en het oplosmiddel worden gemengd door de ampulhouder te draaien (een gedetailleerde beschrijving is terug te vinden in de gebruiksaanwijzing). Een apart hulpmiddel is hiervoor niet nodig. Genotropin in een tweekamerampul bevat het groeihormoon en het oplosmiddel en is speciaal bedoeld voor gebruik in de Genotropin injectiepen. Het groeihormoon en het oplosmiddel in de ampul kunnen gemengd worden door het in elkaar draaien van de Genotropin injectiepen. Los het poeder op door de Genotropin pen 5 tot 10 maal voorzichtig heen en weer te zwenken, totdat het poeder is opgelost (dit geldt voor de injectiepen en de GoQuick voorgevulde pen). NIET SCHUDDEN tijdens het mengen van Genotropin, maar voorzichtig mengen. Door schudden ontstaat schuim; dit kan de werkzaamheid van het groeihormoon nadelig beïnvloeden. Gebruik de oplossing niet als deze niet helder is of deeltjes bevat.
 • Het injecteren van Genotropin:
Was altijd eerst de handen en reinig de huid. Spuit het groeihormoon iedere dag op ongeveer dezelfde tijd in, bijvoorbeeld voor het slapengaan. Dat is gemakkelijk te onthouden. Het is ook heel natuurlijk om ’s nachts meer groeihormoon in het bloed te hebben. De meeste mensen injecteren groeihormoon in de dij of de bil. Injecteer groeihormoon op de plaats die de arts heeft aangeraden. Het vetweefsel van de huid op de injectieplaats kan gaan slinken. Kies daarom elke keer een iets andere injectieplaats. Dit geeft uw huid en het onderhuidse weefsel de tijd om te herstellen van de injectie, voordat diezelfde plaats opnieuw voor een injectie wordt gebruikt. Denk eraan om Genotropin meteen na de injectie weer in de koelkast terug te zetten.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u teveel Genotropin heeft gebruikt, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker. Een teveel aan groeihormoon kan een sterke daling en later een sterke stijging van de bloedsuikerspiegel veroorzaken. Daarbij voelt u zich trillerig, zweterig, slaperig of gewoon niet lekker en kunt u flauwvallen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Gebruik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Probeer het groeihormoon zo veel mogelijk op de zelfde tijd te injecteren. Als u een dosis vergeten bent, injecteer de volgende dosis dan de volgende dag op het normale tijdstip. Schrijf op wanneer u een dosis vergeten bent en vertel het aan de arts bij de volgende controle.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Vraag advies aan uw arts voordat u stopt met het gebruik van Genotropin. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Genotropin bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

Vorming van antilichamen tegen het geïnjecteerde groeihormoon. Waarschijnlijk leidt dit niet tot verminderde werkzaamheid van het groeihormoon.

Bij kinderen:

 • Tijdelijke roodheid, jeuk of pijn op de injectieplaats.

Bij volwassenen:

 • Een doof of tintelend gevoel in de huid,
 • Stijfheid van armen en benen, gewrichtspijn, spierpijn,
 • Vasthouden van lichaamsvocht (gepaard gaand met opgezette vingers of
enkels). Dit komt meestal alleen voor gedurende een korte periode aan het begin van de behandeling en verdwijnt vanzelf of als de dosering wordt verlaagd. Deze vaak voorkomende bijwerkingen bij volwassenen beginnen in de eerste maanden van de behandeling en verdwijnen spontaan of als de dosering verlaagd wordt.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 patiënten): Bij kinderen:

 • Een doof of tintelend gevoel in de huid,
 • Stijfheid van armen en benen, gewrichtspijn, spierpijn
 • Vasthouden van lichaamsvocht (gepaard gaand met opgezette vingers of enkels, gedurende een korte periode aan het begin van de behandeling).

Bij volwassenen:

 • Pijn of brandend gevoel in de handen of onderarmen (carpaal tunnelsyndroom).

Zelden (bij minder dan 1 op de 1.000 patiënten):

 • Type 2 diabetes mellitus,
 • Verhoogde hersendruk (met verschijnselen als ernstige hoofdpijn, problemen met het zien en braken).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • Leukemie.
In de huid rond de injectieplaats kunnen bultjes ontstaan; dit kunt u voorkomen door voor iedere injectie een andere plaats te kiezen. Een zeer zeldzame bijwerking is een ontsteking van de spieren in de buurt van de injectieplaats. Dit wordt veroorzaakt door het conserveermiddel metacresol. Als de arts heeft vastgesteld dat dit bij u het geval is, moet u een Genotropin product gebruiken zonder metacresol. Er zijn zeldzame gevallen gemeld van plotseling overlijden van patiënten met het syndroom van Prader-Willi. Het is echter niet duidelijk of dit werd veroorzaakt door Genotropin. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Dr. Fisher Farma etiket na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Vóór het mengen: Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C). Bewaar de tweekamerampul in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Vóór opening mag het product maximaal 1 maand buiten de koelkast bij of beneden 25°C bewaard worden zonder dat het wordt teruggeplaatst. Na deze tijd moet het weggegooid worden. Na het mengen: Bewaren in de koelkast (2°C – 8°C) tot maximaal 4 weken. Niet in de vriezer bewaren. Bewaar de GoQuick voorgevulde pen of de tweekamerampul in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. Gebruik dit geneesmiddel niet als u deeltjes waarneemt of als de oplo

UNIPHARMA Unitren-A (Trenbolone Acetate) 300mg/ml

Trenbolone Acetate injection

Trenbolone Acetate Trenbolone Acetate is een krachtige steroïde die is ontworpen om een verhoogde eetlust te stimuleren en de spiermassa te vergroten. Het wordt veel gebruikt door veel atleten op het gebied van extreme sporten en die in de bodybuilding-industrie. Deze steroïde, algemeen bekend als Tren, is een van de sterkste beschikbare steroïden. Trenbolon heeft het vermogen om iemands lichaam volledig te veranderen. Het heeft een korte blootstellingsperiode en een hoge stabiliteit. Het algemene profiel van het medicijn lijkt sterk op nandrolon, omdat het een derivaat van nandrolon is. Trenbolon is zelfs vijf keer sterker dan testosteron. Met Trenbolone Acetate absorbeert het lichaam het grootste deel van de stof. Als gevolg hiervan zal een individu betere resultaten zien. Dit betekent meer spiergroei en krachttoename. Deze steroïde heeft ongeveer een week nodig om in te werken, dus je zult veel sneller vooruitgang boeken als je goed traint en eet. Effecten van het gebruik van injecties Vaak voorkomende effecten zijn vergelijkbaar met andere steroïden in deze groep. Door Trenbolone Acetate te injecteren, kan een persoon in korte tijd indrukwekkende kracht en resultaten behalen. We hebben enkele van de onderstaande functies gemarkeerd: Gewichtstoename tot 15-20 pond gedurende 8 weken van de cyclus; Uithoudingsvermogen vergroten; Toename van stroomindicatoren; Vet verbranden; Een afname van cortisolspiegels; Afscheiding van groeihormoon. Deze steroïde heeft het vermogen om visuele conditionerende effecten te bieden, zoals hardheid, definitie en vasculariteit. Naast deze functies verhoogt trenbolon de potentie. Afhankelijk van de persoonlijke tolerantie van het medicijn, is het mogelijk om volledig alternatieve fenomenen waar te nemen wanneer het libido aanzienlijk daalt. Veel voorkomende steroïde kenmerken De steroïde van deze groep onderscheidt zich door een extreem korte periode van volledige vernietiging en vereist frequente injecties door atleten en bodybuilders. Trenbolon is erg populair in injecteerbare vorm. Trenbolone Acetate is een kortwerkende variant met een halfwaardetijd van 3 dagen en wordt aanbevolen om op zijn minst om de dag te worden geïnjecteerd om het meeste uit deze steroïde te halen. De effectieve dosering van Trenbolone Acetate voor een atleet of bodybuilder hangt af van verschillende belangrijke factoren. Men moet er rekening mee houden of de steroïde zal worden gebruikt in een snij- of ballastcyclus. Bij gebruik van Trenbolone Acetate, zelfs bij lage doseringen, kan de steroïde dramatische, verbluffende resultaten opleveren. Tren Acetate gebruikt efficiëntie Deze anabole steroïde kan gemakkelijk worden gedetecteerd tijdens klinische tests, zelfs 5 maanden na het einde van de cyclus. Atleten en bodybuilders die Trenbolone Acetate gebruiken, moeten op de hoogte zijn van deze detectietijd als ze een aanstaande drug-getest evenement hebben. Het wordt aanbevolen om uw cyclus rond de wedstrijd- of wedstrijddata te plannen. In sommige gevallen, als Trenbolone Acetate wordt gevonden tijdens een door drugs geteste wedstrijd, riskeert het individu de kans om gediskwalificeerd te worden. Tren Acetate gebruikt efficiëntie Alle belangrijke feiten over Trenbolone Acetate (Tren Ace) Trenbolone Acetate of Tren in welke vorm dan ook is geen steroïde die door beginners moet worden gebruikt. Simpel gezegd, als je nog nooit een enkele steroïde in je leven hebt gebruikt, begin dan niet met Tren. Deze krachtige steroïde zal zeker een klap uitdelen met betrekking tot potentie, maar het kan ook diegenen afschrikken die nieuw zijn in het spel. Tren Ace zou in staat zijn tot totale lichaamstransformaties, maar alleen wanneer het wordt gebruikt door mensen met een serieuze mentaliteit. Trenbolon is een game-changer als het gaat om de wereld van steroïden. Vraag je vrienden of ze op de hoogte zijn van trenbolon of Trenbolone Acetate. Als ze serieus bezig zijn met trainen, hun lichaam en er geweldig uitzien, zullen ze je zeker iets kunnen vertellen over deze steroïde. Voor het geval ze niet veel weten of als u op zoek bent naar meer informatie over deze “moet” -steroïde, hebben we hieronder veel geweldige informatie voor u verstrekt. Waar wacht je op? Beginnen met lezen … Wat is Trenbolone Acetate? Steroïde geschiedenis Trenbolone Acetate, bij de meeste, zo niet iedereen in de fitnessindustrie bekend als Tren Ace, is een superkrachtige anabole steroïde. Sommige atleten en bodybuilders beschouwen dit als de grootste steroïde als het gaat om prestatieverbetering. Tren Ace kan verbluffende resultaten opleveren als geen ander steroïde dat de mens kent. Het Trenbolone-hormoon werd voor het eerst gemaakt eind jaren zestig en de acetaatversie werd verkocht onder de namen Finajet en Finaject. Het wordt beschouwd als de korte ester-variant van trenbolon. Acetaat is niet de enige versie van trenbolon die er is. Er is ook trenbolon ENANTAAT en tren-hex. Afgezien van testosteron, is trenbolon de meest gebruikte injecteerbare steroïde die er is. Het wordt beschouwd als een snelwerkende steroïde en vereist frequente injecties om stabiele bloedspiegels te behouden. De snelheid waarmee Tren Ace wordt geassocieerd gaat verder dan efficiëntie als het gaat om efficiëntie en potentie. Wat is Trenbolone Acetate Heb ik echt Tren Ace-injecties nodig? Tren Ace heeft verschillende krachtige voordelen. Deze steroïde zal de eiwitsynthese en stikstofretentie in spierweefsels aanzienlijk verbeteren. Als we het hebben over eiwitsynthese, bedoelen we de snelheid waarmee cellen eiwitten bouwen. Eiwit is de bouwsteen voor spierontwikkeling. In de sportschool laat Tren Ace het lichaam sneller herstellen van agressief. Wat betreft het vasthouden van stikstof, hoe meer ons lichaam vasthoudt, hoe meer anabool ons lichaam blijft. Tren Ace stelt ons lichaam in staat om het magere spierweefsel te behouden dat is verkregen door te trainen, en bevordert ook snellere hersteltijden. Ons IGF-1-hormoon wordt ook beïnvloed door injecties van Tren Ace. IGF-1 speelt een rol bij spierweefsel, ligamenten en pezen, kraakbeen, ons centraal zenuwstelsel en het longsysteem. Hoewel andere anabole steroïden het ons IGF-1-hormoon bevorderen, doet niemand dat zoals Tren Ace. Het spieruithoudingsvermogen wordt ook bevorderd door het gebruik van Tren Ace omdat het het aantal rode bloedcellen in ons lichaam verhoogt, wat verantwoordelijk is voor oxygenatie. Tren Ace zorgt er ook voor dat het stresshormoon, bekend als het glucocorticoïde hormoon, niet dominant is in het lichaam. Dit speelt een sleutelrol in ons welzijn. Wanneer we in een snijfase zitten en een caloriebeperkt dieet volgen, kunnen de stresshormonen dominant worden in het lichaam waardoor ons metabolisme niet zo snel werkt als normaal. Tren Ace zal de stofwisseling versnellen en het lichaam in staat stellen om meer vet te verbranden in een efficiënter tempo. Door Tren Ace in een cyclus op te nemen in combinatie met een uitgebalanceerd voedingsplan, zal ons lichaam elke voedingsstof beter gebruiken dan zonder Tren Ace. Halfwaardetijd en detectietijd van Tren Ace Tren Ace heeft een halfwaardetijd van drie dagen en moet daarom op zijn minst om de andere dag worden geïnjecteerd om de gewenste effecten te krijgen en de geweldige resultaten te ervaren. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in deelname aan bodybuildingwedstrijden, powerlifting-wedstrijden of voor atleten die meedoen aan door drugs geteste wedstrijden, is de detectietijd voor Tren Ace vier tot vijf maanden. Houd hier rekening mee bij het plannen van een cyclus en het beslissen over de datum van uw aanstaande wedstrijd / wedstrijd. Tren-Ace: bulk- en snijcycli Met het oog op prestatieverbetering is Tren Ace uiterst waardevol voor zowel bulk- als snijcycli. Als we zouden moeten kiezen voor welke cyclus Tren Ace het voordeligst is, zou de snijcyclus de prijs krijgen. Bij het overwegen van een omvangrijke cyclus, zullen bodybuilders en atleten Testosteronpropionaat stapelen met Deca Durabolin, Anadrol of Dianabol. Het toevoegen van de testprop voor de eerste 4-6 weken van deze cyclus kan de winst die men kan bereiken echt maximaliseren. Voor een meer gevorderde gebruiker van steroïden, zullen testosteronpropionaatcycli enorme groeisnelheden produceren wanneer ze op de juiste manier worden ingenomen en gestapeld met de juiste steroïden. Voor bulkcycli buiten het seizoen kan Tren Ace ook wonderen verrichten. Deze steroïde bevordert de massa tijdens een bulkcyclus, zolang we extra calorieën consumeren om ons lichaam te laten groeien. Tren Ace zal en zal geen waterretentie bevorderen, dus de winst die wordt bereikt met het gebruik van deze steroïde zal allemaal schoon zijn, massawinst. Degenen die Tren Ace met andere steroïden stapelen tijdens hun bulkfase, zullen massa winnen, maar zullen geen lichaamsvet krijgen, omdat de steroïde vetverlies bevordert. Bovendien worden spieren niet moe en neemt de kracht toe. Vaak zullen bodybuilders zwaardere gewichten duwen tijdens het bulken. Tren Ace helpt het lichaam sneller te herstellen na intensieve trainingen. Voor snijcycli is er geen anabole steroïde die vergelijkbaar is met Tren Ace. Het is een van de beste anabolen die mager weefsel zal behouden tijdens ernstig dieet. Tijdens het snijden is het primaire doel van het individu om het percentage lichaamsvet en het afvallen aanzienlijk te verminderen. Door Tren Ace op te nemen, kan het lichaam vet verbranden, afvallen, de stofwisseling versnellen, maar ook de spieren behouden die uw lichaam al heeft. Andere voordelen van Tren Ace tijdens een snijfase zijn de visuele veranderingen in het lichaam. Spierdefinitie, hardheid en het uiterlijk van een dunnere, drogere huid zorgen ervoor dat het lichaam er gebeiteld en strakker uitziet. Dit gebeurt alleen als u naast krachttraining een schoon, gezond dieet volgt en cardio doet. Vasculariteit tijdens het gebruik van Tren Ace zal ook door het dak gaan. Bodybuilders zullen deze steroïde vaak gebruiken in een snijcyclus voor wedstrijdvoorbereiding. Er wordt gezegd dat als je twee steroïden combineert, ze niet hetzelfde effect zullen hebben als de krachtige Tren Ace. Met deze steroïde kunt u ook door trainingen duwen wanneer het lichaam zich normaal gesproken vermoeid zou voelen door minder calorieën te eten. Samen met spieruithoudingsvermogen zal de hersteltijd enorm worden verkort. Tren Ace echte bijwerkingen Trenbolone zelf heeft een groot aantal bijwerkingen en de Acetate-versie is geen uitzondering. Gebruikers zullen u zelfs vertellen dat als u geen enkele negatieve effecten van Tren Ace-injecties ervaart, u waarschijnlijk een nepproduct heeft. Desalniettemin zijn de bijwerkingen reëel en is het tolerantieniveau van elk individu anders. Sommigen zullen meer effecten voelen dan anderen en sommigen zullen stoppen met het gebruik van de steroïde of leren omgaan met de effecten.

T4 Eutirox (Thyroxine)

Synthetische vorm van thyroxine die endogene thyroxine vervangt, waardoor schildklierhormoonspiegels worden verhoogd. Schildklierhormonen helpen de celgroei en -differentiatie te reguleren en verhogen het metabolisme van lipiden, eiwitten en koolhydraten. T4 100ug/tab 90 tabs

UNIQUE PHARMA Test C – 300mg/ml

Testosterone Cypionate

Testosteron Cypionaat is net als Testosteron Enanthate een lange werkende ester van Testosteron. Echter is Testosteron Cypionate in Europa minder populair dan de Enanthate variant. De twee esters zijn nagenoeg gelijk en het maak in principe niet veel uit of er Enanathate of Cypionate gebruikt wordt. Voor de afwisseling kan er een keer gekozen worden voor de Cypionate variant. Testosteron Cypionate is 15 tot 16 dagen actief in het menselijk lichaam net als Enanthate en resultaten kunnen verwacht worden na drie weken. Testosteron Cypionate dient minimaal eenmaal per week geïnjecteerd te worden op minimaal 250 mg (1ml) en bij hoge doseringen meermaals per week. Testosteron Cypionate dient minimaal acht weken gebruikt te worden voor zichtbaar resultaat. Echter is het aan te raden om een periode van 10 tot 12 weken aan te houden. Met 1 flesje kan je 12 weken lang 1ml (250 mg) per week gebruiken. 250mg per week is wel erg weinig en aan te raden is om 2ml (500 mg) per week te gebruiken Doordat er aan deze testosteron een cypionate ester is gehangen wordt de testosteron langzaam vrijgegeven aan het bloed. Daarom hoeft het minder vaak geinjecteerd te worden dan bijvoorbeeld testosteron propionate. Mensen die Testosteron Cypionate van Hardcorelabs kopen en gebruiken hoeven dit product slechts 2x per week te injecteren. Testosteron is het meest gebruikte hormoon en komt in bijna elke kuur voor als belangrijke basis. Van nature is testosteron zowel anabool als androgeen. Gebruikers van testosteron zullen een drastische toename in spiermassa en spierkracht ervaren. Tevens zorgt testosteron voor een sterk verhoogd libido en sexdrive.

Testosteron Cypionaat kopen

Doordat Testosteron Cypionate van sterk aromatiseert kunnen er oestrogeen gerelateerde bijwerkingen optreden, vooral bij hoge doseringen. Om deze bijwerkingen tegen te gaan worden er vaak aromataseremmers gebruikt. Men kan dan denken aan het gebruik van arimidex, proviron of nolvadex. Na de kuur gebruikt men een goede ptc, welke ook bestaat uit nolvadex, hcg of clomifen. Dit omdat Testosteron Cypionate de eigen lichaamsproductie van testosteron platlegt. Deze wil je zo snel mogelijk weer herstellen. Bodybuilders die Testosteron Cypionate willen inzetten tijdens een massakuur stacken deze vaak met producten als Nandrolone Decanoate of Boldenone Undecylenate. Daarbij wordt vaak als kickstart een oraal als dianabol of oxymetholone gebruikt. Wanneer Testosteron Cypionate ingezet word tijdens een cuttingcycle dan laat deze zich het beste combineren met trenbolone enanthate en een oraal als winstrol of anavar. Aanbevolen dosering voor mannen: 500-1250mg per week voor een periode van 10-20 weken. Testosteron Cypionaat 300 mg/ml (UP) • Anabolen kopen 24/7
Trenbolone enanthatevan Unique Pharma is een steroïde dat wordt geproduceerd in de vorm van olie voor injecties in de intramusculaire variëteit. Het geheel zit in een glazen injectie vial van 10 ml. De werkzame stof Testosteron enanthate is testosteron in de vorm van enanthate, dit is een van de langst noodzakelijke testosteronesters. Dit type enanthaat wordt zeer langzaam in het bloed opgenomen, werkt lang en wordt ook langzaam uit het lichaam uitgescheiden. Testosteron enanthate is een uitstekende keuze voor lange massa-, individuele of gecombineerde kuren. Daarnaast heeft testosteron enanthate een lage periodiciteit van injecties. Omdat testosteron enanthate meestal 1-2 keer gedurende 7-10 dagen wordt geïnjecteerd.

Werking van Testosteron Enanthaat Unique Pharma

 • Het veroorzaakt een toename van spiermassa.
 • Trainingsvermogen wordt stukker beter. je kunt veel harder trainen dan je gewend bent.
 • Verhoogt mannelijke geslachtsdelen. Om deze reden worden verschillen in seksuele kenmerken opgemerkt, bijvoorbeeld het accentueren van mannelijke gelaatstrekken, het krijgen van een lage stemkleur, het lichaam bedekken met haar.
 • Verbetert en stimuleert regeneratieve processen.
 • Verhoogt seksueel verlangen.
 • Verlicht de druk in de armen, verschillende problemen met tussenwervelschijven, gewrichtspijn.
 • Je krijgt meer motivatie om elke dag het maximale uit je training te halen.
 • Verhoogt het aantal rode bloedcellen.

Dosering van Testosteron Enanthaat

De testosteron Enanthaat kuur duurt meestal tussen de 8 en 12 weken. Het wordt aanbevolen om elke 5/6 dagen te injecteren. 250- tot 1000 mg per week. 2-3 weken na de laatste kuurinjectie moet u nakuren met Clomid of Tamoxifen. Testosteron is een ideaal middel om te combineren met andere steroïden. Het testosteron enanthate middel intensiveert behoorlijk en dynamiseert de werking van orale steroïden.

Bijwerkingen Testosteron Enanthate

Door de hoge oestrogeen activiteit kan testosteron enanthate de volgende bijwerkingen  veroorzaken:
 • Gynaecomastie.
 • Vasthouden van overtollig vocht in het lichaam en de vorming van vrouwelijk vet.
 • Bij mannen kunnen de testikels tijdelijk samentrekken als geen voorzorgsmaatregelen worden genomen (HCG).
 • Onderdrukking van natuurlijke testosteronproductie.
 • Haaruitval.
 • Onderdrukking van endogene testosteron secretie.
 • Acne en prostaat hyperplasie.
 • Het kan de verstoring van de schildklierhormoon beïnvloeden.
  Aantal voordelen wat Testosterone Enanthate 250 mg/ml heeft:  Toenamen spiermassa  Kracht toenamen – Verhoogd libido  Verhoogd het aantal rode bloedcellen Verhoogd sexdrive Daarbij kunnen er bij gebruik van Testosterone Enanthate 250mg/ml ook aantal nadelen met zich mee brengen voornamelijk bij hoge doseringen:  Verhoogde waterretentie  Kans op meer lichaamshaar – Acne Verhoogde bloeddruk  Kans op gynaecomastie Wij van anabolenshop24 adviseren een normale dosis van Testosterone Enanthate 250mg/ml 250-1000mg per week.   -Toediening: Inject -Dosis: 250-1000mg per week -Werkzame periode: 13-15 dagen -Acne: Mogelijk bij hoge doseringen -Waterretentie: Mogelijk bij hoge doseringen -Hoge bloedruk: Mogelijk bij hoge doseringen -Beschadiging lever: Mogelijk bij hoge doseringen -Aromatisering: Ja -DHT conversie: Ja

Nandrolone Decanoate

Decandrol is een werkzame stof van de injecteerbare anabole steroïde - Nandrolon Decanoate die tegenwoordig wordt beschouwd als een van de meest populaire en een van de meest effectieve steroïden die er zijn. Deze stof is beter bekend als Deca Durabolin (handelsnaam) in plaats van Nandrolone Decanoate (werkzame stof) of Decandrol (de handelsnaam gemaakt door Balkan Pharmaceuticals). Dit is een derivaat van nandrolon dat een zeer sterk anabool effect heeft en een zeer minimaal risico op negatieve effecten.
Nandrolon Decanoate is de steroïde in Decandrol die wordt vervaardigd door Balkan Pharmaceuticals en dit product heeft de titel van "het meest kwalitatieve" medicijn 
gekregen voor het verkrijgen van spiermassa en verbazingwekkende effecten van toename van kracht. Het product is in de VS alleen goedgekeurd met een recept voor de 
behandeling van bloedarmoede en in het VK voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen. Het kan echter zonder recept worden verkregen voor diegenen die 
hun spiermassa en kracht moeten vergroten.

Het product is zeer beroemd in de wereld van bodybuilding vanwege zijn eigenschappen om enorme kracht- en spiermassatoenames te bieden en daarom is dit een geweldige 
lichaamsbouw en prestatieverbeteraar. Het product is ook beroemd vanwege de lange halfwaardetijd van 6 tot 12 dagen, wat betekent dat de werkingsduur ongeveer 2 of zelfs 3 
weken is. Uiteindelijk heeft het product een zeer hoge verhouding van anabole tot androgene effecten en heeft het een zwakke neiging tot androgene en oestrogene 
bijwerkingen.

Hoe Nandrolon Decanoaat (Decandrol) werkt?

Nandrolon Decanoaat heeft een sterkere anabole werking in vergelijking met het testosteron en daarom geven velen de voorkeur aan nandrolon in plaats van testosteron. Als het testosteron bijvoorbeeld een anabole index van 100% heeft, heeft nandrolon deze index van 125%. Daarnaast heeft het nog een ander positief feit: het heeft een zeer lage androgene classificatie die de mogelijke aromatisering in het oestrogeen bijna volledig elimineert.
Het gebeurt vanwege het feit dat nandrolon een hormoon is dat kan worden omgezet in dihydrotestosteron en dat een vrij zwakke androgene activiteit heeft. 
Dat enzym dat verantwoordelijk is voor de omzetting van androgenen in oestrogenen is ongeveer 20% testosteron. Het is ook belangrijk om te vermelden dat het de omzetting 
van het oestrogeen in de lever kan uitvoeren en ook op sommige andere plaatsen waar een zeer hoge omzetting van oestrogenen plaatsvindt (zoals bijvoorbeeld vet). 
Hoe dan ook, nandrolon is een progestageen, wat verschillende problemen oproept.
Waar wordt Nandrolon Decanoaat voor gebruikt? | Deca Durabolin-cyclus

In verschillende delen van de wereld heeft Nandrolone Decanoate verschillende toepassingen. Al met al wordt het product gebruikt voor de behandeling van bloedarmoede door 
nierinsufficiëntie, voor de behandeling van osteoporose bij postmenopauzale vrouwen, voor de behandeling van acuut nierfalen, aplastische anemie, inoperabele borstkanker 
en andere, zoals off-label gebruik om de vetvrije massa bij HIV/ AIDS-patiënten en bij sommige andere spierafbraaksyndromen.

Maar het product wordt vooral gebruikt in de wereld van bodybuilding onder bodybuilders, wedstrijdsporters en powerlifters voor lichaamsbouw en prestatieverhogende 
doeleinden. Het product biedt enorme kracht- en spiermassawinsten.

Weight
DimensionsN/BN/BN/BN/BN/BN/B
Additional information
You're viewing: Genotropin GoQuick Pfizer 12MG 36IU 350.00
Toevoegen aan winkelwagen
Let op!Heeft u geen mail ontvangen stuur uw bestelling nogmaals door!

Onze mailbox ligt er NOG steeds uit, u kunt uw bestellingen blijven plaatsten u krijgt van ons antwoord op ons GMAIL account.

Maandag zullen wij alles doorsturen.

De feestdagen komen eraan, dit is al duur genoeg! Wij geven 20% korting! Gebruik: U9JRYN6D op ons gehele assortiment.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the comparison bar
Compare
Compare ×
Let's Compare! Continue shopping
Shopping cart close